عزم بهارستان نشینان برای رفع مصائب داروسازان

novindaroo - - گزارش -

در نشست هم اندیشی اعضای گروه بهداشت و درمان مجلس و بزرگان صنعت داروسازی اتفاق افتاد:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.