روزی 1000 نفر!

novindaroo - - گزارش -

گفت و گو با دکتر بابک زمانی، رییس انجمن سکته مغزی ایران، به بهانه روز جهانی سکته مغزی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.