قهرمانی پرسپوليس يا سقوط پديده؟

جدال با تیمی که هم 5 تایی شده هم 4 تایی

Piroozi - - صفحه اول - دورانگر ‪shiva dorangar‬ [email protected]

از هفته بیســت و هفتم مسابقات لیگ برتر، پرســپولیس صدر جدولی در ورزشگاه ثامــن میهمان تیم پدیده خواهد بود .این بازی هشــتمین جدال تاریخ ۲ تیم خواهد بود. در کارنامــه بازیهای ۲ تیم در مســابقات مختلف(لیگ برتر و جــام حذفی)۳ برد برای پرســپولیس و ۴ تساوی به ثبت رسیده است. پدیده تاکنون موفق به شکست سرخپوشان نشده است.

جايگاه 2 تیم

تیم پرســپولیس که تنها یک امتیاز تا قهرمانــی در لیگ برتر فاصله دارد با 17 برد، 6 مســاوی، ۳ باخت و 57 امتیاز در صدر جدول قرار دارد. تیم فوتبال پدیده مشــهد نیز هم در بازی های گذشــته صاحب ۸ پیروزی،۸ مســاوی و 10 شکست شده و با کسب 6۲ امتیاز در رتبه دوازدهم قرار دارد. سرخپوشــان اولین بازی خود را در سال با شکست ۲ بر یک مقابل ســایپا آغاز کردند و شــاگردان رضا مهاجری نیز در خانه فوالد با یک گل مغلوب شدند.

پديده خطرناک در خانه

گرچــه تیم پدیده جزو تیم های رده پایینی جدول محســوب می شــود، اما حریف آســانی نخواهد بود و این تیم در بازی رفت موفق شــد پرسپولیس را در استادیوم آزادی متوقف کند که البته این نتیجه بی تاثیر از اشتباه داوری نبود و زرگر داور این مسابقه یک پنالتی مســلم را برای سرخپوشان نگرفت . شــاگردان مهاجری در خانه حریف سرسختی نشــان داده اند و گرچه این بازی در ورزشــگاه امام رضا (ع) و زمین خانگی پدیده برگزار نمی شــود اما آنها با بازی در ورزشگاه ثامن بیگانه نیستند. پدیده این فصل در خانه تنها ۳ بار مغلوب حریفان شــده است و طی ۳1 مسابقه خانگی موفق به کسب 0۲ امتیاز شده اســت. در واقع آنها بیش از دو، ســوم امتیازات خود را در خانه کسب کرده اند. 0۲ گل از 0۳ گل زده پدیده در زمین خودی وارد دروازه حریفان شــده و این نشــان می دهد آنها برخالف موقعیت خود در جدول در خانه به هیچ عنوان حریف دست و پا بسته ای نیستند.

5 تايی شدن در جام حذفی

پرســپولیس و پدیده اولین بار در مرحله یک شــانزدهم نهایــی جام حذفی مقابل یکدیگر قرار گرفتند که تیم لیگ یکی پدیده در پایان 90 دقیقه مقابل حریف نامدار خود به تساوی یک-یک دست یافت. در وقت های اضافه این بازی جذاب، شاگردان علی دایی بودند که ۴ بار موفق به گلزنی مقابل حریف شدند. ابتدا پرسپولیس با گل به خودی مدافع حریف به گل رسید و در دقایق پایانی تیم پدیده به گل تساوی دست یافت و در وقت های اضافه پرســپولیس با گلزنی نورمحمدی، یونس شاکری، میالد غریبی و هادی نوروزی این بازی را با نتیجه 5 بر یک به سود خود به پایان برد.

تساوی در اولین جدال

پرسپولیس در لیگ چهاردهم مقابل پدیده به یک تساوی و یک پیروزی دست یافت. در بازی رفت که در استادیوم آزادی برگزار شد سرخ ها با تک گل عباس زاده از روی نقطه پنالتی مقابل پدیده به تســاوی یک - یک دســت یافتند. در بازی برگشت اما پرسپولیس روی ارسال هادی نوروزی و ضربه سر امید عالیشاه این بازی را به سود خود به پایان برد.

4 تايی شدن در روز رکورد شکنی

بهترین برد لیگ برتری سرخپوشــان مقابل پدیده در هفته بیســت و هشتم فصل گذشته اتفاق افتاد. در جدالی که به نظر می رسید به دلیل قهرمانی زودهنگام پرسپولیس جذاب نباشــد،یکی از تماشــایی ترین بازی ها شد و شــاگردان برانکو که برخی ها گمان نمی کردند به دنبال برد نباشــند با اشتهایی سیری ناپذیر تیم خوب و شکست ناپذیر رضا مهاجری را که ۴ هفته بود دروازه اش بســته مانده و در 5 بازی متوالی مقابل حریفان به برد رســیده بود با ۴ گل در هم کوبید. کامیابی نیا، علیپور، طارمی و احمدزاده زننده گل های این بازی بودند . با این نتیجه رکورد امتیاز در لیگ برتر شکسته شد و پرسپولیس در یک روز فراموش نشدنی در پایان بازی با 0۸ هزار حاضر در آزادی قهرمانی را جشن گرفت.

تحت تاثیر قهرمانی زودهنگام سرخ ها

به نظر می رســد تاریخ بار دیگر در حال تکرار است و پرسپولیس که از ۲ هفته قبل می توانست قهرمانی اش را با تنها یک امتیاز قبل از این بازی قطعی کند، با شکست در ۲ بازی اخیر بار دیگر سرنوشت قهرمانی اش به جدال با پدیده کشید تا این بار در جوار بارگاه امام رضا ( ع) دومین قهرمانیاش در لیگ برتر را جشــن بگیرد. پرســپولیس همانطور که گفته شــد با یک مساوی هم به هدفش خواهد رسید. در ۳ مسابقه ای که پرسپولیس در مشــهد برابر پدیده قرار گرفته صاحب ۲ برد و یک مساوی شده است. سرخپوشان آخرین بار در بازی رفت فصل گذشــته در مشــهد مقابل پدیده قرار گرفته بودند که با گل ثانیه پایانی وحید امیری ۲ بر یک به برتری رسیدند.

ثامن؛،ورزشگاه خاطره ساز

ورزشــگاه ثامن که از قضا با حضور سرخپوشــان در ســال ۴۸ و بــا بازی تیم های پرســپولیس و ابومسلم افتتاح شد و با بقای سیاه جامگان در فصل گذشته برای مشهدی ها خاطره ساز شد، اینبار می تواند با قهرمانی پرسپولیس برای سرخپوشان خاطره انگیزتر شود. پرسپولیس در مجموع 16 بار در مشهد مقابل نمایندگان این استان بازی کرده است که حاصل آن ۸ برد و 5 باخت برای سرخپوشــان بوده اســت. گفتنی است سرخپوشان از سال 9۸ تاکنون در ورزشگاه ثامن تنها یکبار شکست خورده است که این باخت در جدال تشریفاتی هفته آخر لیگ شانزدهم مقابل سیاه جامگان رقم خورد که تک گل سیف اللهی حکم به بقای شاگردان میثاقیان داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.