تقابل 2 ایرانی در 30 کیلومتری مرز چین و مسکو

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

دنیس ماســلوف مدیر اجرایی تیم فوتبال آمکار گفت: باشگاه در صدد ســازماندهی بازی هفته بیستوششم لیگ برتر روسیه در ورزشگاه خانگی خود است اما اگر زمین چمن به تایید فدراسیون فوتبال نرســد در یکی از شــهرهای خاباروفسک 30( کیلومتری مرز چین) با مســکو از روبینکازان (یاران سردار آزمون) میزبانی خواهیم کرد. این شــرایط برای بازی با تیم اسپارتاک مسکو نیز وجود خواهد داشت. تیم آمکار که از سعید عزتاللهی، ملیپوش ایرانی بهرهمند است بازی خانگی هفت بیستوچهارم لیگ برتر روسیه برابر لکوموتیو مســکو را به جای پرم در خانه تیم حریــف برگزار کرد و با یک نمایش شــگفتانگیز صدرنشین این رقابتها را 2 بر یک شکست داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.