آلونسو:رئالدربازیهایمهمبهتربازیمیکند

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

ژابی آلونســو، هافبک ســابق رئال مادرید معتقد است که این تیم میتواند در چمپیونزلیگ موفق باشد. ژابی با رئال در سال 2014 قهرمان چمپیونزلیگ شــد و سپس این تیم را به مقصد بایرن مونیخ ترک کرد: خیلی بعید است که رئال در نیمه نهایی نباشد زیرا رئال نتیجه ای کسب کرده که تقریبا قطعی است. بازیکنان رئال به شکلی هستند که هر چه بازی مهم تر باشــد، بهتر بازی میکنند. رونالدو باالخره توانست با یک ضربــه قیچی برگردان گلزنی کند و به زیبا ترین شــکل هم این کار را انجام داد. مودریچ هم فوق العاده است. او دقیقا میداند که چگونه با تیم همکاری داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.