سرمربیمراکش؛سگهاپارسمیکنند

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

سرمربی فرانسوی تیم ملی فوتبال مراکش واکنش جالبی به جدایی خود از این تیم داشت. تیم ملــی فوتبال مراکش یکی از حریفان ایــران در جام جهانی ۲018 روســیه است. هدایت مراکش را هرو رنارد برعهده دارد و خبرهای زیادی درباره کنارگیری این مربی از هدایت مراکش به گوش می رسد. رنارد، ســرمربی فرانسوی مراکش با منتشر کردن پستی به شایعه جدایی خود پایان داد. او در این پســت نوشت: کاروان به راه خود ادامه می دهد و سگ ها پارس می کنند. اولین بازی تیم ملی فوتبال مراکش در روسیه برابر ایران خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.