دست نوجوانان ایران از سهمیه جام جهانی کوتاه ماند

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

تیم ملی بســکتبال نوجوانان ایــران با قبول شکســت برابر نیوزلند از رســیدن به سهمیه جام جهانی نوجوانان بازماند.

ایــن درحالی بود که این تیــم در بازی های قبلی خود عملکرد خوبی از خود برجای گذاشــته بــود و به نظر می رســید این بار به ســهمیه جام جهانی برسد. این تیم در مرحله یک چهارم پایانی ایــن رقابتها به مصاف نیوزلند رفت و با نتیجه 73 بر 69 مغلوب شــد و از رسیدن به جمع 4 تیم اول قاره کهن و سهمیه جام جهانی بازماند.

در ایــن دیدار امیرحســین یازرلو با ثبت 14 امتیــاز، 10 ریبانــد، 1 پاس منجربــه گل، 2 توپ ربایی و تاثیرگــذاری 22 بهترین بازیکن ایران بود. تیم ملی بسکتبال ایران تاکنون سهمیه جام جهانی نوجوانان را کســب نکرده است. این شکست باعث ناراحتی شدید ملی پوشان نوجوان در رختکن شده بود اما سرمربی تیم با اشاره به اشتباهاتی که منجر به حذف از مسابقات شد، از آنها خواست که به فکر بازی های آینده باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.