بوفون:ایتالیانمیتواندرویایهوادارانرابرآوردهکند

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

جانلوئیجــی بوفون دروازه بــان ایتالیایی فوتبالــش را از پارما شــروع کرد و ســپس در یوونتوس و تیم ملی ایتالیا تبدیل به یک اسطوره در فوتبال کشورش شد. او در خانوادهای ورزشی در 28 ژانویه 19۷8 در کارارا ایتالیا به دنیا آمد. بعد از شروع فوتبالش در پارما آنقدر خوش درخشید که با گرانقیمت ترین قراردادی که برای یک دروازه بان ثبت شــده به یوونتوس پیوست و با این تیم افتخارات فراوانی را کسب کرد. ضمن اینکه جام جهانی 2006 نیز به لطف نمایش اســتثنایی و کم اشتباه او برای تیم ملی ایتالیا به دست آمد.

جانلوئیجی فرزند دو ورزشکار است. پدرش، آدریانو، وزنه بردار بود و مادرش، ماریا اســتال، در پرتاب دیســک فعالیت می کرد. دو خواهرش در تیم ملــی والیبال ایتالیا بازی می کردند و دایی او هم بازیکن بسکتبال سری آ و تیم ملی ایتالیا بود. به همین دلیل از همان ابتدا ژن ورزشکاری در او وجود داشت هرچند که این ژن در ورزش فوتبال خودش را نشــان داد. ابتدا به عنوان یک هافبک کار خودش را شــروع کرد اما خیلی زود و در 11 سالگی به دروازه منتقل شد و در ۳1 سالگی هم به تیم نوجوانان پارما رفت. سال 2011 با النا سردووا، اهل جمهوری چــک ازدواج کرد و از او دو فرزند به نامهای لوئی توماس و دیویــد لی دارد. پیش از النا مدتی هم با وینچنــزا کالی ملی پوش تیم دومیدانی ایتالیا نامزد بود. سال 2014 از همسرش جدا شد و خیلی زود با خبرنگار و مجری ورزشی تلویزیون ایتالیا، ایالریا دئامیکو ازدواج کرد و از او هم صاحب یک پسر شد. بوفون در کارهای خیریه هم به شــدت فعال است و بعد از هر بازی بازوبند کاپیتانــی ویژه آن بازی را به حراج برای صرف در امور خیریه می گذارد.

نوامبر 1995 اولین بازی خــود را برای تیم اصلی پارما انجام داد و ســال بعــد با تیم زیر 21 سال ایتالیا فاتح اروپا شد. در سال 199۷ تبدیل به بازیکن ثابت تیمش شد و با عملکرد فوق العاده اش زمینه قهرمانی پارما در جام یوفا، جام حذفی ایتالیا و ســوپرجام ایتالیا را فراهم کرد. بوفون، با قد یک متر و 91 سانتیمتری، در اولین بازی خود با تیم ملی ایتالیا در انتخابی جام جهانی در سال 199۷ درخشید اما در جام جهانی 98 بازی نکرد. ســال 2001 با رقمی در حدود 45 میلیون دالر به یوونتوس رفت و خیلی زود نشان داد که ارزش این رقم را داشته. با یووه افتخارات فراوانی کسب کرد و سال 200۳ مرد ســال فوتبال فوتبال اروپا شد. سال 2006 نام او هم در کنار بسیاری از بازیکنان دیگــر فوتبال ایتالیا در پرونده رســوایی بزرگ تبانی (کالچوپولی) مطرح شد. بوفون از این اتهام مبرا شــد اما یوونتوس مجازات به دسته پایین تر سقوط کرد، با این حال جی جی تصمیم گرفت در این تیم بماند. همان سال با وجود فضای بدی که فوتبال ایتالیا را فــرا گرفته تیم ملی ایتالیا فاتح جام جهانی 2006 شد و بوفون با دریافت فقط دو گل هم بهترین دروازه بان جام شد و هم در رقابت برای کسب توپ طالی آن سال، نفر دوم شد. جام جهانی 2010 را به دلیل مصدومیت از دســت داد اما هچنان در تیم ملی ایتالیا درخشــید تا رکورد بیشترین بازی ملی تاریخ فوتبال این کشور را از آن خود کند. با یوونتوس هم دوباره به سطح اول فوتبال باشگاهی ایتالیا برگشت و تمام افتخارات ممکن را با این تیم کسب کرد البته به جز فتح لیگ قهرمانان اروپا.

همراه پارما جام حذفی، ســوپرجام ایتالیا و جام یوفا را فتح کرد. در یوونتوس ۷ قهرمانی سری آ، یک قهرمانی سری بی، دو قهرمانی جام حذفی، 5 قهرمانی سوپرجام ایتالیا را کسب کرد و دو بار هم نایب قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شد. در رده ملی قهرمانی جام جهانی 2006 و نایب قهرمانی در جام ملتهای اروپا 2012 دستاوردهای بزرگ بوفون هستند.

جانلوئیچی بوفون، گلر تیم ملی ایتالیا معتقد اســت که اگر این تیم به جام جهانی میرفت نیز نمیتوانست رویاهای هواداران را برآورده کند.

ایتالیا در جام جهانی 2006 قهرمان رقابت ها شــد ولی آنها در راه رسیدن به جام جهانی 2018 ناکام بودند و با شکست مقابل سوئد از رسیدن به رقابت ها بازماندند. حال بوفون مدعی شد که حتی اگر آنها به جام جهانی میرفتند نیز نمیتوانستند رویــای هواداران را واقعیت ببخشــند: تیم ملی قدرت این را نداشت که رویای حامیانش را واقعیت ببخشــد. کودکان ما هیچگاه نمیتوانند تجربه خوبی از جام جهانی داشــته باشند زیرا مدیریت فوتبال باعث شــده تا آنها از این رویاها محروم باشند. باید از نو شــروع کنیم و با دقت بیشتری نسبت به قبل پیش برویم و همچنین به رویاهایمان اهمیت دهیم.

قهرمانی جام جهانی ؟2006 رویای 60 میلیون ایتالیایی برآورده شد. 60 میلیون کودک که بدون هیچ بعدی زمان را کشــف کردند و این قهرمانی روی جامعه تاثیر بسیار مثبتی داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.