همشیک:تجربهایجدیددرچین مراوسوسهمیکند

Piroozi - - پیشکسوتـــان -

مارک همشیک، کاپیتان 31 ساله اسلواک ناپولی در نظر دارد تا پس از یازده سال، این تیم را ترک کند. همشیک که مورد توجه باشگاه های چینی قرار گرفته است، در مصاحبه با Sport24 در خصوص آینده اش صحبت کرد: در حال حاضر بازیکن ناپولی هســتم. به صورت تلفنی با کارلو آنچلوتی صحبت کرده ام اما باید اقرار کنم که تجربه ای جدید در چین مرا وسوسه می کند. خواهیم دید که طی هفته های آتی چه اتفاقی رخ می دهد. یک بار در مسابقه سوپرکاپ ایتالیا در چین بوده ام. باید از فرصت هایی که در زندگی نصیب تان می شود، بهره ببرید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.