پیامراموسبهصالح:زودترخوبشو!

Piroozi - - پیشکسوتـــان -

ســرخیو راموس، کاپیتان رئال مادریــد، پس از قهرمانی تیمش در چمپیونزلیگ، برای محمد صالح که در جریان بازی باعث مصدومیتش شد، پیامی روحیه بخش ارسال کرد. در اواسط نیمه اول دو تیم رئال و لیورپول، برخوردی بین راموس و صالح رخ داد که منجر به مصدومیت صالح و خروج او از میدان شد. در صحنه برخورد، راموس دست صالح را قفل کرد و او را به زمین زد و بسیاری معتقدند که راموس از عمد سعی داشــت بهترین بازیکن حریف را مصدوم کند. راموس در توئیتر نوشت: گاهی فوتبال روی خوشش را به شما نشان میدهد و گاهی روی بدش را. فراتر از هر چیز، ما همه حرفه ای هستیم. زود خوب شو صالح.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.