فلورنتینوپرز:رونالدودررئال خوشحالاست

Piroozi - - پیشکسوتـــان -

رونالدو پس از فینال چمپیونزلیگ در مصاحبه با بی این اسپورتس آینده اش در رئال را در هاله از ابهام قرار داد. فلورنتینو پرز، رئیس رئال در پاســخ به مصاحبه رونالدو گفت: هر کسی حق صحبت و اظهارنظر دارد ولی مهمتر از هر چیزی باشگاه است و فقط جشن گرفتن قهرمانی اهمیت دارد. همیشه در مورد رونالدو صحبت هایی می شود ولی سپس هیــچ اتفاقی نمی افتد. از اینکه رونالدو هــم مثل من حاال 5 قهرمانی چمپیونزلیگ را در کارنامه دارد، خوشحالم. از خودش می توانید سوال کنید. او همچنان در رئال خوشحال خواهد ماند. رونالدو با ما قرارداد دارد و هرگز دوســت ندارم در اینگونه موارد از بازیکنی خاص حرف زده و به وی اشاره کنم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.