مارسلو:اینتیم افسانهایاست

Piroozi - - پیشکسوتـــان -

مارسلو در مصاحبه با خبرنگاران به جدایی احتمالی رونالدو از رئال واکنش نشان داد. رونالدو پس از قهرمانی رئال در چمپیونزلیگ به صورت مبهم در مورد آینده اش صحبت کرد و قرار است طی روزهای آینده یک پاسخ مشخص به هواداران بدهد. مارسلو پس از سیزدهمین قهرمانی رئال در اروپا که با برتری 1-3 برابر لیورپول به دستآمد،گفت:اینتیمافسانه ای است. ما برای چنین شب هایی ساخته شده ایم و برای تاریخ سازی. امسال بهترین تیم های دنیا را شکست دادیم و شایسته حضور در فینال بودیم.حاالهمکهقهرمانشده ایم. سال بعد هم به دنبال دفاع از عنوان قهرمانی خودمان خواهیم بود. رونالدو؟ فکر می کنم او می ماند. االن خوشحالم و فکر می کنم رونالدو هم خوشحال باشد. نمی دانم؛ این مساله ای بین او و باشگاه است ولی به اعتقاد من، رونالدو از رئالنخواهدرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.