کریسرونالدو: آینده؟اتفاقاتی درحالرخدادناست

Piroozi - - پیشکسوتـــان -

کریســتیانو رونالدو، فوق ستاره پرتغالی رئال مادرید با لحنی شــبیه به خداحافظی به قهرمانی این تیم در لیگ قهرمانان اروپا واکنش نشــان داد: از ایــن بردیم و به تاریخ سازی ادامه دادیم.

بازی جوری بود کــه از قبل انتظارش را میکشــیدیم. میدانســتیم که بازی دشواری خواهد شد. الیق پیروزی بودیم. همه فینالها سخت و پیچیدهاند اما ما آنها را میبریم. تبریک به همه هواداران.

چه کسی دوباره آقای گل تورنمنت شد؟ لیگ قهرمانان اروپا باید به CR7 چمپیونزلیگ تغییر نام بدهد. برای پنجمین بار قهرمان شدم و باز هم بهترین گلزن. نمیتوانم غمگین باشم. آینــده؟ نمیگویم حتما میروم اما در روزهای آتی خواهیم دید چه میشود.

ســتاره پرتغالی قبــول دارد که پس از قهرمانی رئال مادرید در لیگ قهرمانان اروپا، زمان مناســبی برای صحبت کردن در مورد جدایی احتمالی اش از این باشــگاه نیست اما تاکید دارد بــه زودی تکلیف آینده اش را مشخص می کند: صحبت هایی به زبان آوردم کــه در آن لحظــه نبایــد می گفتم ولی اتفاقاتی در حال رخ دادن اســت. زمان مناسبی برای گفتن این چیزها نبود اما من همیشــه صادق بوده ام. طی یک هفته آینده صحبت خواهم کــرد. هواداران همیشــه مرا حمایت کرده اند و در قلبم جای دارند.

در مورد چیزی نمی توانم تضمین بدهم از جمله اینکه قطعا در رئال مادرید خواهم ماند. من اهل مخفی کاری نیستم. بازهم می گویم که در چند روز آینده صحبت خواهم کرد. بسیار سخت است که جایی بهتر از رئال مادرید پیدا کنم؛ رئال مادرید بهترین باشگاه جهان است اما زندگی فقط در کســب افتخارات و قهرمانی ها خالصه نمی شود. با او (فلورنتینو پرز) مثل یک بازیکن حرفه ای صحبت خواهم کرد. نگفته ام که قطعا می روم اما تا چند روز دیگر همه چیز مشخص می شود. حاال ترجیح می دهم کمتر صحبت کنم و از این لحظات، نهایت اســتفاده را ببرم.

کریســتیانو رونالدو رکــورد جدیدی در زمینــه قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا به ثبت رســانید، هر چند هنوز یک قهرمانی با رکورد پاکو خنتو فاصله دارد. رئال مادرید با برد 1-3 مقابل لیورپول موفق شــد برای ســومین بار متوالی عنوان قهرمانی لیــگ قهرمانان اروپا را کسب نماید.

کریســتیانو رونالدو با قهرمانی در فصل 18/2017 لیگ قهرمانان اروپا، به اولین بازیکنی بدل شــد که پنج بار فاتح مســابقات می شود و از کالرنس ســیدورف، لیونل مسی، آندرس اینیستا، جرارد پیکه و ژاوی عبور کرد. همچنین سرخیو راموس، کریم بنزما، تونی کروس، لوکا مودریچ، ایسکو، رافائل واران، مارسلو، ناچو، دنی کارواخال، گرت بیل و کاسمیرو موفق به کسب چهارمین عنوان قهرمانی خود شدند.

با احتساب جام باشــگاه های اروپا، پاکو خنتو با کســب شش عنوان قهرمانی همچنان رکورددار است. هکتور ریال، آلفردو دی استفانو،

رافائل لسمس، مارکوئیتوس، خوان سنتیستبان، خوزه ماریا زاراگا، خوان آلونسو، پائولو مالدینی و الساندرو کاستاکورتا نیز در کنار کریس رونالدو پنج بار فاتح رقابت ها شــده اند. (رکوردداران قهرمانی در جام باشگاه های اروپا/لیگ قهرمانان اروپا)

از سویی کریستیانو رونالدو برای ششمین بار در فینال لیگ قهرمانان اروپا به میدان رفت و در کنار پائولو مالدینــی رکورددار حضور در فینال مسابقات شد. با احتساب جام باشگاه های اروپا، پاکو خنتو و پائولو مالدینی هشت تجربه فینال لیگ قهرمانان اروپا را داشــته اند. آلفردو دی استفانو نیز با هفت حضور در فینال، رکورد بهتری نسبت به رونالدو داشته است.

فوق ستاره پرتغالی رئال مادرید به رکورد هفت بار کسب کفش طالی لیگ قهرمانان اروپا دست یافت. رقابت های لیگ قهرمانان اروپا در فصل 18/2017 با قهرمانی رئال مادرید خاتمه یافت، تــا پرافتخارترین تیم تاریخ مســابقات همچنان به یکه تازی خود ادامه دهد. کریستیانو رونالدو ستاره باشگاه رئال مادرید با 15 گلی که در فصل 18/2017 لیگ قهرمانان اروپا به ثمر رساند، برای هفتمین بار موفق به کسب عنوان بهترین گلزن مســابقات شد. همچنین محمد صالح و سادیو مانه به اولین بازیکنان آفریقایی بدل شــدند که به رکورد 10 گل در یک فصل لیگ قهرمانان اروپا دست می یابند.

لحظات لذت میبرم و طی روزهای آتی پاسخم را درباره آینده اعالم خواهم کرد. بودن در رئال مادرید اتفاق بسیار زیبایی بود! مهم این بود که

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.