بیل:شایددرتابستانرئال مادریدراترککنم

Piroozi - - پیشکسوتـــان -

اظهارنظر کریستیانو رونالدو در پی قهرمانی رئــال مادرید در رقابتهــای فصل 2017-18 لیگ قهرمانان اروپا مبنی بر احتمال جداییاش از این تیم، تنها اظهارنظر جنجالی نبود چرا که ستاره ولزی کهکشــانیها هم بعد از درخشش مقابل لیورپول و به ثمر رساندن دو گل احتمال جدایــیاش از جمع سفیدپوشــان مادریدی را رد نکــرد. گرث بیل که به عنــوان باارزشترین بازیکن دیدار فینال لیگ قهرمانان انتخاب شد، در گفتوگو با خبرنگاران در پاســخ به پرسشی در مورد آیندهاش در رئال مادرید گفت: از اینکه از ابتدا در ترکیب رئال نبودم، ناامید شدم و فکر میکنم که شایسته قرار گرفتن در ترکیب اصلی بودم، اما در نهایت این سرمربی است که تصمیم میگیرد. قطعا نیاز به این دارم که هر هفته بازی کنم، اتفاقی کــه گاهی اوقات در فصل اخیر رخ نداد. مــن 5 هفته به دلیل مصدومیت به دور از میادین بودم و به طور منظم نتوانستم بازی کنم. به هر حــال باید با مدیر برنامههایم در خصوص آینده صحبت کنم. به هر حال فصل تمام شــد و تابســتان فرصت فکر کردن به این موضوع را دارم. شــاید در رئال مادرید ماندم و شــاید هم خیر. باید تابستان راهحلی پیدا کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.