زیدان:ممنونازهمهبازیکنانم

Piroozi - - پیشکسوتـــان -

زیدان به اولیــن مربی در تاریخ لیگ قهرمانان بدل شد که توانسته سه بار متوالی تیمش را به عنوان قهرمانی برساند. زیدان ژانویه 2016 جانشین بنیتس در رئال شد و به طرزی باورنکردنی توانســته در سه فصل اخیر رئال را قهرمان اروپــا کند. زیدان در پایان بازی گفت: ممنون از همه بازیکنانم. این است رئال مادرید. واقعا حرفی برای گفتن نیســت. باید از این لحظات استفاده کرد و لذت برد. بازیکنانم تاریخ سازی کردند واقعا دقایق بی نظیر و غیر قابل وصفــی را تجربه می کنیم. سپس گرت بیل به زمین آمد و کاری کرد که قهرمان ها انجام جدایی احتمالی رونالدو؟ به این موضوع فکر نمی کنم. فقط باید به جشن قهرمانی و لذت بردن از این لحظات فکر کرد. به بازیکنانم نیز همین را گفتم. ســپس ببینیم چه پیش می آید. از نظر من او صد در صد باید بماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.