حالوهوایمتفاوتبیرانونددراستانبول

Piroozi - - لــــــژیونرها -

بــا وجود انتخاب 3 دروازه بان برای لیســت نهایــی تیم ملی در جام جهانی از سوی کارلوس کیروش اما دروازه بان پرسپولیس کماکان امیدوار است تا شماره یک تیم ایران در روسیه باشد. بازی ایران برابر ترکیه که امروز در استانبول و در ورزشگاه فاتح تریم این شهر برگزار می شود می تواند تا حدودی ترکیب تیم ملی در جام جهانی را مشخص کند و از همین رو بازیکنان برای رسیدن به ترکیب اصلی برای این بازی دوستانه و تاریخی تالش زیادی را در تمرینات انجام می دهند. بی شــک یکی از بیشترین رقابت ها در تیم ملی درون دروازه است جایی که به نظر می رسد علیرضا بیرانوند دروازه بان پرسپولیسی تیم ملی هنوز شــانس اصلی حضور در ترکیب اصلی است. بیرانوند در دور مقدماتی جام جهانــی دروازه بان اصلی تیم ملی بود و کماکان نیز می تواند اصلی ترین گزینه کیروش برای دروازه تیم ملی در روســیه باشد. بیرانوند با پشتوانه حضور ثابــت در ترکیب تیم ملی در ماه های اخیــر و قهرمانی مجدد با پرسپولیس به اردوی تیم ملی رفته و حاال دو رقیب جدی به نام های امیر عابدزاده و رشید مظاهری دارد. بیرانوند در سال های اخیر یکی از بهترین دروازه بان های تیم ملی و فوتبال باشــگاهی در ایران بوده اســت. او در رقابت های مقدماتی جام جهانی و در دوازده بازی که برای تیم ملی درون دروازه قرار گرفت تنها دو گل خورد و یازده کلین شیت داشت. او در لیگ برتــر نیز و در 27 بازی تنها 12 گل دریافت کرد تا از نظر آماری یکی از بهترین های حال حاضر دروازه ایران باشــد. دروازه بان 195 سانتی و 25 ســاله تیم ملی در تمرینات آماده سازی تیم ملی در ترکیه انگیزه باالیی دارد تا از اســتانبول جایگاهش در روسیه را رزرو کند. او البته انگیزه های دیگری هم می تواند داشته باشد. فصل قبل صحبت از پیشنهاد بشیکتاش یکی از تیم های مطرح ترکیه و همان باشــگاهی که تیم ملی در آن این روزها تمرین می کند بود و این خودش می تواند انگیزه ای برای بیرانوند باشــد تا خودش را باردیگر به ایجنت ها و مدیران باشگاه های سرشناس ترکیه ای نشــان دهد. این در حالی است که بیرانوند اواسط فصل گذشته قــراردادش را تا ســال 1400 تمدید کرده اســت. البتــه نباید فراموش کنیم ممکن اســت متمم ها و بندهایی که معمــوال در قرارداد بازیکنان قید می شــود، در صورت پیشنهاد خارجی شــرایط را برای جدایی اش فراهم کند.

رکوردتاریخیبازیکنرقیبایران

رئال مادرید شــنبه شــب در فینال لیگ قهرمانــان اروپا مقابل لیورپول قرار گرفت و با نتیجه 3 بر یک پیروز میدان شــد تا سومین جام متوالی و سیزدهمین جام قهرمانی در لیگ قهرمانان را فتح کند. اشرف حکیمی، مدافع جوان رئال مادرید و عضو تیم ملی مراکش رقیب ایران در جام جهانی 2018 روسیه با کسب این جام قهرمانی به دومین بازیکن عرب تاریخ مســتطیل سبز تبدیل شد که این جام را فتح کرده است. پیش از این رابح ماجر الجزایری در سال 1987 به همراه پورتو موفق شده بود این جام را فتح کند.

ایرانولیتوانیدرزمینتمرینیاسپارتاک

ادگاراس یانکااوســکاس به خبرگزاری ریانووســتی روسیه گفت: دیدار تدارکاتی تیمهای ملی لیتوانی و ایران در زمین تمرین ورزشگاه اســپارتاک مسکو برگزار خواهد شــد. تاریخ برگزاری دیدار تدارکاتی تیمهای ملــی فوتبال ایران و لیتوانی 8 ژوئن 18( خرداد) از ســوی رسانه روسی اعالم شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.