ویتامین B

SarAshpaz - - News -

ویتامین ‪B 1‬

کمبود ویتامین1B باعث خشکی پوست، التهاب، سوزش و کاهشاشتها میشود. از منابع غذاییاین ویتامین سبوس گندم، انواع گوشتها و پرتقالاستبا مصرف روزانه 3 عدد پرتقال یا 100 گرم سبوس برنج نیاز روزانه بهاین ویتامین تأمین میشود.

ویتامین ‪B 2‬

نام علمی ویتامین ‪B 2‬ ، ریبوفلاویناست. در صورت پخته شدن یا نگهداری طولانی مدتاز بین میرود. شکنندگی ناخن و مو یکی از علائم کمبود آن است. این ویتامین در شیر، تخممرغ، جگر، اسفناج و شلغم یافت میشود و برای دریافت مقدار مورد نیاز این ویتامین کافی است 2 عدد تخممرغ یا 100 گرم دل و جگر و یا یک بشقاب سوپخوری اسفناج را در رژیم غذایی روزانه گنجانده شود. برای جذب بهتر این ویتامین بهتر است که همراه با مواد گفته شده، موادی سرشار از ویتامین C نیز مصرف شود.

ویتامین ‪B 3‬

در علم تغذیهاز ویتامین B بانامنیاسین یاد میشود، این ویتامین در بدن تولید میشود؛ ولی باید رژیم غذایی روزانه وجود داشته باشد. ویتامینB درمنابعگیاهیوحیوانییافتمیشودکهنوعیگیاهی آن مزایای بیشتری دارد. کمبود این ویتامین باعث بروز علائمی میشود که میتوان از التهابات پوستی، خارش، پوستهریزی نام برد، کمبود بیش از حد این ویتامین در دراز مدت باعث بیماری پلاگر میشود. منابع غذایی حاویاین ویتامین شامل جگر، انواع گوشتها به خصوص سینهمرغ، هویچ و گوجهفرنگیاست. برای تأمین روزانه ویتامینB روزانه 100 گرم جگر گاو یا گوسفند یا 2 عدد گوجهفرنگی مصرف شود.

ویتامین ‪B 5‬

ویتامین ‪B 5‬به ضد درماتیت مشهور بوده و تأثیرات مهمی روی پوست دارد. این ویتامین به حرارت و اکسیداسیون مقاوم است. در صورت کاهش مصرف ویتامین ‪B 5‬علائم زیر ظاهر میشود: 1. سفید شدن موی سر و صورت 2. تخریببافتهای پوششی مانند پوست 3. ریزش مو

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.