روش پخت

SarAshpaz - - News - اکرم عسگری

250 گرم 1 پیمانه 2 عدد 500 گرم 1 پیمانه 2 قاشق سوپخوری

1 قاشق چایخوری 2 قاشق سوپخوری

2 قاشق سوپخوری 3 قاشق سوپخوری به میزان لازم داخل کاسهای گوشت، برنج،1 عدد پیاز )رندهشده(، سبزیجات معطر )شامل 1 گشنی ز،پیازچه،ترخون، م رزه،جعف ری(،ربگوجهفرنگی، نمک، فلفل، زردچوبه و 1 قاشقسوپخوریروغن مایع رابا هم مخلوطکرده و ورزدهید. سر فلفل را برش زده و داخل آن را خالی کنید )تمام فلفلها را بهاین صورت 2 آماده کنید(. سپس داخل فلفل را با مخلوط مواد پر کرده؛ به طوری که 0/5 سانتیمتر آن خالی بماند )چون وقتی بپزد، حجم داخل دلمه زیاد شده و اگر فضا خالی نداشته باشد، فلفل ترک میخورد(. کف قابلمهای را با 1 عدد پیاز حلقهایشده )یا کاهو و یا فلفلدلمهای حلقهای 3 شده( پر کرده و فلفلها را روی آن بچینید. سپس یکدوم پیمانه آب به آنافزوده و در ظرف را بگذارید. بعد در طبقه وسط فر از قبل با دمای 1۸0درجه سانتیگراد گرمشده،به مدت60 دقیقهبپزید)یا آن را رویحرارتاجاقگاز قراردهید(. برای تهیه سس: روغن را داخل تابهای گرم کرده، سپس رب گوجهفرنگی 4 را درون آن تفت دهید تا بوی خامی آناز بین برود. بعد یکدوم پیمانه آبجوش ریخته و روی حرارت ملایم بگذارید تا یکدست و غلیظ شود. سپس مقداری فلفل قرمز افزوده و از روی حرارت برداشته و کنار بگذارید. بعد از اینکه دلمه پخته شد؛ به همراه سس داخل ظرفی سرو کرده و نوش 5 جان کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.