دلمه فلفل

SarAshpaz - - News -

مواد مورد نیاز

گوشت چرخ کرده برنج )پخته و آبکششده( پیاز فلفل چیلی رنگی سبزیجات معطر )ساطوریخردشده( رب گوجه فرنگی نمک، فلفل و زرچوبه روغن مایع

مواد مورد نیاز سس

رب گوجهفرنگی روغن مایع فلفل قرمز

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.