روش پخت

SarAshpaz - - News - سارا خسرویان

داخل کاسهای ذرت، سیبزمینی، گشنیز، فلفل سبز، ادویه، 1 آبلیموترش،خرده نانو مقدارینمک رابا هم مخلوطکنید. مخلوط مواد را به چهار قسمت مساوی تقسیم کرده، سپس 2 هر قسمت را به وسیله دست گرد کرده و پهن کنید. تابه نسوزی را روی حرارت قرار داده و روغن را داخل آن گرم 3 کنید. سپس دو طرف هر کدام از آن ها را سرخ کرده تا طلایی رنگ شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.