روش پخت

SarAshpaz - - News - هرمینه ناواساردیان

یک قاشق سوپخوری روغن را درون تابهای گرم 1 کرده، سپس کلم را به آن افزوده و تفت دهید تا سبک شود، بعد سرکه را به آن بیفزایید. سپس در آن را گذاشته و بگذارید تا کلم نرم شود. داخل کاسهای عدس، روغنزیتون، سس خردل، 2 آبلیموترش، کلم پختهشده، ترخون، پنیرگودا، نمک و فلفل را ریخته و به وسیله قاشقی با هم مخلوط کنید. بقیه روغن مایع را داخل تابهای گرم کرده و تکههای 3 مرغ را به همراه نمک و فلفل درون آن تفت دهید تا بپزد. سپساز روی حرارت برداشته و کنار بگذارید. نان را در طبقه وسط فر از قبل با دمای 200 درجه 4 سانتیگراد گرمشده، حدود 6 دقیقه تست کنید. مقداری از مخلوط عدس را روی 1 عدد نان ریخته، 5 سپس چند تکه مرغ روی آن قرار دهید )این کار را ادامه دهید تا مخلوط تمام شود(. بعد با آرتیشو، جعفری و گوجهگیلاسی )از وسط به دو نیم تقسیمشده( تزیین و سرو کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.