دسر بستنی

SarAshpaz - - News - سرآشپز

مواد مورد نیاز

گریپ فروت بستنی لیوانی انار بیسکویت مادر پودر کاکائو نان بستنی )مخروطی شکل(

روش تهیه

بستنی را داخل کاسهای ریخته، سپس 1 قاشق 1 سوپخوری انار را به آن افزوده و هم بزنید. بیسکویت )چند عدد از آن را کنار بگذارید( 2 را داخل کاسه ای ریخته و به وسیله گوشتکوب بکوبید تا کاملا پودر شود. پودر کاکائو و پودر بیسکویت را به بستنیافزوده 3 و بااستفادهاز قاشقی مخلوط کنید. یک ورقه گریپ فروت )ورقهای اسلایسشده( 4 را داخل نان بستنی قرار داده، بعد بستنی را داخل آن بریزید. سپس با چند عدد بیسکویت، بقیه دانههای انار و پودر کاکائو تزیین و سرو کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.