روش پخت

SarAshpaz - - News - آنژلا هاکوپیان

داخل ظرف درداری پیاز، جعفری، روغن زیتون و 1 سرکه را باهم مخلوط کرده و در آن را بگذارید و به مدت 4 دقیقه در یخچال قرار دهید. کره و آرد را با نمک و فلفل قرمز مخلوط کرده، سپس 2 تکههای جگر را داخل آن بغلتانید. روغن مایع را درون تابهای گرم کرده، بعد جگر را 3 درون آن سرخ کنید. نان را در طبقه وسط فر از قبل با دمای 200 درجه 4 سانتیگراد گرمشده، حدود 6 دقیقه تست کنید. سپس مقداری جگر روی 1 عدد نان گذاشته و با مخلوط پیاز و جعفری تزیین کنید )این کار را ادامه دهید تا مواد تمام شود(.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.