مواد مورد نیاز

SarAshpaz - - News - لوبیاسبز تخممرغ گوشت چرخکرده سیبزمینی بادنجان هویج پیاز گردو پودر گلسرخ پودر دارچین جوز هندی نمک، فلفلسیاه، زردچوبه خلال بادام و زرشک لیموترش جعفری روغنمایع

)ریز خردشده(

)در صورت تمایل( )نگینیخرد و سرخشده( )نگینیخرد و سرخشده( )پخته و نگینیخردشد­ه( )سرخشده( )خردشده(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.