توپک بادام زمینی

SarAshpaz - - News - مینا مدنی

مواد مورد نیاز

آرد گندم )الکشده( 1 پیمانه گردو)خردشده( یکدومپیمان­ه کره بادام زمینی 2 قاشق سوپخوری کره 100گرم پودرقند 2قاشقسوپخو­ری+بهمیزانلاز­م شیر 1قاشقسوپخو­ری پودردارچین یکدومقاشقس­وپخوری وانیل یکهشتمقاشق­چایخوری

روش پخت

کره، کره بادامزمینی و پودر قند را داخل 1 کاسهای با هم مخلوط کرده و با دور کند همزن برقی بزنید تا کرمیرنگ شود. شیر، وانیل و پودر دارچین را به مواد افزوده و 2 با لیسک مخلوط کنید. بعد آرد را به تدریج اضافه و مخلوط کنید. گردو را به مواد افزوده و مجدد با لیسک 3 هم بزنید تا خمیر یکدستی حاصل شود که حالت چسبندگی نداشته باشد. خمیر را در کاغذ روغنی پیچیده و به مدت 30 4 دقیقه در یخچالاسترا­حت دهید. از خمیر آمادهشده، گلولههای کوچک برداشته، 5 در دست حالت دهید و با فاصله در سینی فر بچینید )این کار را ادامه دهید تا مواد تمام شود(. سینی را درطبقه وسط فراز قبل بادمای170 6 درجه سانتیگراد گرمشده، به مدت 15 دقیقه قرار دهید تا بپزد. بعداز فر خارج کرده و پساز خنکشدن مقداریپودر قند روی آنبپاشید. این شیرینی داخل ظرف دردار و در دمای محیط به مدت 30 روز قابل نگهداری است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.