بـرای مشـاهده ویدئـوی ایـن غـذا:

SarAshpaz - - News -

.1 برنامه بارکد اسکنر یا بارکد ریدر Scanner(

Barcde) را از Googleplay یا بازار برای سیستم اندروید و از Applestore برای سیستم ios دانلود کرده و بر روی دستگاه خود )گوشی، تبلت و ...( نصب کنید )فراموش نکنید که در تمام مراحل باید به اینترنت وصل باشید(. .2 برنامه را اجرا کنید. .3 گوشی خود را روی

QRcode (درج شده در صفحات آشپزی( بگیرید. .4 روی لینک کلیک کنید. .5 از تماشای فیلم لذت ببرید و به آسانی آشپزی کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.