تردکبادام زمینی

SarAshpaz - - News - فرشته گرجی

مواد مورد نیاز

بادامزمینی گردو )خردشده( شکر پودر دارچین سفیده تخممرغ پودر نارگیل 100 گرم 50 گرم 100 گرم 1 قاشق چایخوری 2 عدد 100 گرم

روش پخت

بادامزمینی )بدون پوست و خردشده( و گردو را 1 همراه با شکر و پودر دارچین درون ظرفی ریخته و با استفادهاز قاشقی مخلوط کنید. سپس 1 عدد سفیده تخممرغ را به آن افزوده و مخلوط کنید. بعد روی حرارت ملایم قرار داده و با استفاده از قاشق چوبی بهطورمرتب همبزنیدتا سفت شود.سپس آن رااز روی حرارت برداشته و کنار بگذارید تا خنک شود.

مواد آمادهشده را به صورت گلولههای کوچک 2 حالت دهید )در هنگامانجام­این کار مدام دست خود را به بقیه سفیده تخممرغ آغشته کنید(.

گلولههای آمادهشده را در پودر نارگیل غلتانده، 3 بعد درون سینی فر که با کاغذ روغنی پوشیدهشده، بچینید و به مدت20 دقیقه در دمای محیط بگذارید تااستراحت کند.

سینی را در طبقه وسط فر از قبل با دمای 150 4 درجه سانتیگراد گرمشده، حدود 15دقیقه )یا تا زمانی که زیر شیرینی طلاییرنگ شود( قرار دهید تا بپزد. این شیرینی داخل ظرف دردار و در دمای محیط به مدت 30 روز قابل نگهداری است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.