روش پخت

SarAshpaz - - News -

کره )نرمشده(، شکر سفید و شکر قهوهای )میتوانید فقطاز 1 شکر سفید استفاده کنید؛ اما برای طعم بهتر این کوکی پیشنهاد میشوداز دو شکر ذکرشده، استفاده شود( را داخل کاسهای ریخته و حدود 5 دقیقه با سرعت متوسط همزن برقی بزنید تا کره و شکر به خورد هم رفته و کرکی شود. بعد تخممرغ و وانیل )یا چند قطره اسانس وانیل( را به آن افزوده و به هم زدن ادامه دهید.

در کاسه دیگری نمک، جوششیرین )یا 1 قاشق چایخوری 2 بیکینگپودر( و آرد را با هم مخلوط کرده و الک کنید. سپس به مخلوط کره افزوده و با لیسک )یا قاشق چوبی( هم بزنید تا مخلوط شود. شکلات چیپسی، پسته و کشمش )یا زغال اخته یا آلبالو خشک( را به مواد اضافه کرده و فقط در حد 3 مخلوط شدن هم بزنید. از مواد به اندازه یک گردو برداشته و در دست گرد کنید. سپس آن را داخل سینی فر که با کاغذ روغنی 4 پوشیدهشده، با فاصله بچینید )این شیرینی در هنگام پخت پهن میشود، بنابراین باید با فاصله چیده شود(. سینی را در طبقه وسط فر از قبل با دمای 180 درجه سانتیگراد گرمشده، به مدت 15دقیقه )یا تا زمانی 5 که دور کوکی طلایی شده و تغییر رنگ دهد( قرار دهید تا بپزد. این شــیرینی داخل ظرف دردار و در دمــای محیط به مدت 14 روز قابل نگهداری است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.