این شیرینی داخل ظرف دردار و در دمای محیط به مدت 14 روز قابل نگهداری است.

SarAshpaz - - News -

با دقت تمام مراحل را انجام دهید. شــیرینیها باید ظریف، یکدست و هم اندازه باشــند؛ همچنین باید کوچک تهیه شوند. بر اساس آیین نوروز دید و بازدیدها افزایش می یابد، بنابراین افراد نمی توانند شیرینی های در ابعاد بزرگ را به طور کامل نوش جان کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.