پفیلا توپی

SarAshpaz - - News - ماهرخ احمدپناه

مواد مورد نیاز

پفیلا 1بستهکوچک چیپف 1بستهکوچک مارشمالو 10عدد شکلاتچیپسی 1پیمانه اسانسوانیل یکدومقاشقچایخوری کره یکچهارمپیمانه

روش پخت

کره را داخل تابهای روی حرارت ملایم ذوب 1 کنید، سپس مارشمالو را به آن افزوده و هم بزنید تا ذوب شود. بعد از روی حرارت برداشته و وانیل را به آن بیفزایید. سپس بااستفادهاز قاشقی مخلوط کنید. پفیلا و چیپف را به موادافزوده و با هم مخلوط 2 کنید و بگذارید تا کمی سرد شود. دست خود را با مقداری کره چرب کرده، سپس 3 از مواد به اندازه یک گردو برداشته و به صورت گرد حالت دهید. بعد آن را در شکلات چیپسی بغلتانید )در صورت تمایل میتوانیدبرای رنگی شدن توپک چند عدداسمارتیس نیز بهاطراف آن بچسبانید(. پفیلا توپی را روی کاغذ روغنی قرار داده و در 4 یخچال بگذارید تا کاملا سفت شود. ایــن توپک داخل ظــرف دردار و در دمای محیط به مدت 20 روز قابل نگهداری است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.