اسلایس فندق و شکلات

SarAshpaz - - News - بهار اسدی

مواد مورد نیاز

فندق)خردشده( 100گرم کره 200گرم شکر 150گرم عسل 4قاشقسوپخوری جوپرک 400گرم شکلات تلخ سیاه )ذوبشده( به میزان لازم

روش پخت

کره،شکر وعسل راداخلقابلمهای رویحرارتملایم قرار دادهو همبزنیدتا موادحل شود.سپس جو 1 پرک را به آن افزوده و با استفاده از قاشقی به مدت 30 ثانیه مخلوط کنید و از روی حرارت بردارید. در قالبی به ابعاد 20 در 30 سانتیمتر کاغذ روغنی بیندازید و مخلوط مواد را روی آن پهن کنید. 2 فندق خردشده را روی مواد پاشیده و با استفاده از پشت قاشقی مواد را فشار دهید تا بهخوبی به یکدیگر 3 بچسبند. قالب را در طبقه وسط فر از قبل با دمای 180 درجه سانتیگراد گرمشده، حدود 20 دقیقه قرار دهید تا 4 مواد طلاییرنگ شود. سپس آن را از فر خارج کنید و کنار بگذارید تا کمی خنک شود. شیرینی آمادهشده را با شکلات)ذوب شده( تزیین کرده و برش بزنید. 5 این شیرینی داخل ظرف دردار و در دمای محیط به مدت 7 روز قابل نگهداری است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.