روش پخت

SarAshpaz - - News - بهار اسدی

داخل کاسهای کره را با سرعت متوسط همزن برقی بزنید 1 تا پفکی شود. سپس 1 پیمانه شکر را به تدریج به آن اضافه کرده و همبزنید تارنگ آنروشنتر شود. زرده و سفیده 1 عدد تخممرغ را جدا کنید، سپس زرده آن 2 را همراه با 1 عدد تخممرغ، اسانس وانیل و پوست لیموترش به مخلوطکرهافزوده و با همزنبرقیبزنیدتا مخلوطشود. آرد و نمک را داخل مخلوط کره الک کرده و با سرعت کم 3 همزن برقی بزنید تا به شکل خمیر درآید. بعد آن را درون نایلونی بگذارید و به مدت 2 ساعت در یخچال قرار دهید تااستراحت کند. با استفاده از وردنهای خمیر را به ضخامت 3 میلیمتر روی 4 سطح صافی پهن کنید. سپس با کاتر گرد به قطر 5/7 سانتیمتر برش بزنید و داخل سینی فر بچینید. با استفاده از چنگالی بقیه سفیده تخممرغ را بزنید و بهوسیله 5 قلممویی روی خمیر بمالید. سپس با بادام تزیین کرده و روی آن از مخلوط 50 گرم شکر و پودر دارچین بپاشید. سینی را در طبقه وسط فراز قبلبا دمای180 درجه سانتیگراد 6 گرمشده، حدود 10 دقیقه قرار دهید تا بپزد )در حین پخت پس از گذشت 5 دقیقه سینی را بچرخانید و به پخت ادامه دهید(.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.