روش پخت

SarAshpaz - - News - بهار اسدی

کره، عسل )یا شیره خرما(، پودر دارچین، پودر 1 هل ووانیل را درظرفیریخته وبا دورمتوسط همزن برقی بزنید تا یکدست شود. زرده تخممرغ را به آن افزوده و به هم زدن ادامه دهید. گردو را نیز اضافه کردهو همبزنید. دراینمرحلهروغن مایع راافزوده و بادورکند همزنبرقی درحد مخلوطشدنبزنید. آرد را به مخلوط موادافزوده، سپس دست را به 2 نشاسته ذرت آغشته کرده و مواد را مخلوط کنید تا به شکل خمیر درآید. بعد خمیر را درون نایلونی گذاشته و حدود 20 دقیقه در یخچال استراحت دهید. با استفاده از وردنهای خمیر آمادهشده را 3 روی سطح صاف و آردپاشیشده، به ضخامت 0/5 سانتیمتر باز کنید. سپس با کاتر به شکل گل برش بزنید و داخل سینی فر که با کاغذ روغنی پوشیدهشده، با فاصله بچینید. سینی را در طبقه وسط فر از قبل با دمای 180 4 درجه سانتیگراد گرمشده، حدود20 دقیقه قرار دهید تا بپزد. بعد از فر خارج کرده، بگذارید تا خنک شود. در صورت تمایل این شیرینی را با آیسینگ 5 رنگی )یا خمیر فوندانت( تزیین کنید. این شیرینی داخل ظرف دردار و در دمــای محیط به مدت 7 روز قابل نگهداری است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.