روش تهیه

SarAshpaz - - News - سارا خسرویان

آلو و آب پرتقال را داخل کاسهای ریخته و با 1 دربسته به مدت 24 ساعت کنار بگذارید. بعد آلو را به مدت 2 ساعت روی دستمال حولهای قرار دهید تا کاملا خشک شود. کره و سیروپ ذرت )عصاره شیره ذرت( را با 2 لیسک مخلوط کنید. بعد پودر قند را به آن افزوده و ورز دهید تا یکدست شده و به شکل خمیر درآید. حدود 1 قاشق سوپخوری از مخلوط پودر قند 3 را دور آلو بپیچید)این کار را تکرار کنید تا مواد تمام شود(. بعد آن را داخل ظرفی چیده و به مدت 4 ساعت در یخچال قرار دهید تا سفت شود. شکلات نیمهتلخ را درون ظرفی ریخته و روی 4 حرارت ملایم ذوب کنید )در حین ذوب کردن مرتب هم بزنید(. یک لایه کاغذ روغنی روی سینی بزرگ 5 قرار دهید. با استفاده از چنگالی آلو را درون مخلوط شکلات ذوبشده، فرو کرده )مطمئن شوید که شکلات اضافه گرفته شده و از آلو نمیچکد( و روی کاغذ روغنی با فاصله بچینید و به مدت 2 ساعت دیگر در یخچال قرار دهید تا سفت شود. اینشکلات به مدت30 ماه درظرف دردار و یخچال نگهداری کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.