روش پخت

SarAshpaz - - News - محمدرضاقهرمانی

بیسکویت را با کمی فاصله روی سینی فر که 1 با کاغذ روغنی پوشیده شده، بچینید. در وسط هر کدام از بیسکویتها، یک تکه 2 شکلات سفید قرار دهید. سینی را در طبقه وسط فر از قبل با دمای 180 3 درجه سانتیگراد گرمشده، حدود 5 دقیقه )یا زمانی که شکلات نرم شده و کمی ذوب شود(، قرار دهید. سپس از فر خارج کرده و تا زمانیکه داغ است؛ در مرکز هر کدام از بیسکویتها 1 عدد اسمارتیز قرار داده و فشار دهید تا روی آن پخش شود. با استفاده از قاشقی شکلات تلخ را به صورت 4 رفت و برگشتی روی بیسکویتها بریزید. سینی حاوی بیسکویت را حدود 20 دقیقه در 5 یخچال قرار دهید تا شکلات آن سفت شود. ایــن شــکلات داخل ظــرف دردار و یخچال به مــدت 20 روز قابــل نگهداری است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.