شیرینی عسل و گردو

SarAshpaz - - News - سحر مومنی

مواد مورد نیاز

آرد )الکشده( کره یا مارگارین )نرمشده( پودر قند زرده تخممرغ شیر عسل گردو )خردشده( وانیل بیکینگپودر

3 پیمانه 125 گرم 1 پیمانه 4 عدد یکدوم پیمانه 3 قاشق سوپخوری به میزان لازم یکچهارم قاشق چایخوری یکدوم قاشق چایخوری

روش پخت

کره را داخل کاسهای ریخته و آرد را به آن اضافه 1 کنید. سپس آن را بهوسیلهانگشت مخلوط کنید. پودر قند، 3 عدد زرده تخممرغ، شیر، 2 عسل، وانیل و بیکینگپودر را به مواد افزوده و به آرامی ورز دهید تا خمیر نرمی به دست آید. روی خمیر را با دستمالی 3 مرطوب پوشانده و به مدت 30 دقیقه در دمای محیط استراحت دهید. از خمیر به اندازه یک 4 گردو برداشته و در دست گردکنید.سپس آنراداخل سینی فر که از قبل با کاغذ روغنیپوشیدهشده،بافاصله بچینید )این کار راادامه دهید تا مواد تمام شود(. سپس با استفاده از قلممویی بقیه زرده تخممرغ )زدهشده( را روی خمیر بمالیدوباگردوتزیینکنید. سینی را در طبقه وسط فر از قبل 5 با دمای 175 درجه سانتیگراد گرمشده، حدود 30 دقیقه قرار دهید تا بپزد.

این شیرینی داخل ظرف دردار و در دمای محیط به مــدت 14 روز قابل نگهداری است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.