شکلات نعنایی

SarAshpaz - - News - سارا خسرویان

مواد مورد نیاز

کره )نرم شده( خامه پودر قند شکلات )ذوبشده( عصاره نعنا روغن مایع

2 قاشق سوپخوری 2 قاشق سوپخوری دو و یکچهارم پیمانه 300 گرم 2 قاشق چایخوری به میزان لازم

روش تهیه

پودر قند، عصاره نعنا، خامه و کره را درون ظرفی 1 ریخته و به وسیله همزن برقی مخلوط کنید تا مانند کرم شود )اگر چسبناک بود، مقداری پودر قند به آن افزوده و هم بزنید تا چسبندگیاش از بین برود(. قالبهای شکلاتبه شکل دلخواه رابا مقداری 2 روغن مایع چرب کرده و مقداری شکلات )روی حرارت غیرمستقیم بخار آب جوش ذوبشده( را داخل آنها بریزید. بعد مقداری کرم آمادهشده و مجدد شکلات بریزید تا روی کرم را بپوشاند. قالب را به مدت 2 ساعت در یخچال قرار دهید 3 تا خودش را بگیرد. بعد آن را به دلخواه با قهوه تزیین کنید.

این شــکلات داخل ظــرف دردار و در یخچــال بــه مــدت 3هفتــه قابل نگهداری است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.