این شیرینی داخل ظرف دردار و در دمای محیط به مدت 14 روز قابل نگهداری است.

SarAshpaz - - News -

چنانچه خمیر شیرینی )یا هر خمیری( چسبناک است و مرتب انگشت به آن میچسبد، باید روی آن را پوشانده و مدت کوتاهی در یخچال قرار دهید تا سرد شود و چسبندگی آن کم شود. اگر کم نشد، کمی آرد به آن پاشیده و ورز دهید تا چسبندگی آن از بین برود. در ضمن بیش از اندازه به آن آرد نزنید که خمیر سنگین و خشک میشود .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.