روش تهیه

SarAshpaz - - News - فرشته گرجی

پودرکاکائو را با آب پرتقال مخلوط کنید و کنار بگذارید. 1 کره و پودر قند را با دور کند همزن برقی بزنید تا کرمیرنگ شود. 2 بیسکویت، کشمش، گردو و پودر دارچین را به مخلوط کرهافزوده و بااستفاده از قاشقی مخلوط 3 کنید. سپس مایه کاکائویی را به آن افزوده و هم بزنید تا به شکل خمیر درآید )اگر خمیر سفت بود، مقداری آب پرتقال و اگر رقیق بود مقداری پودر بیسکویت به آن اضافه کنید(. از خمیر گلولههایی به صورت استوانه کوچک درست کنید. سپس به وسیله سیخ چوبی در 4 وسط آن شکاف کم عمقی )مانند دانه قهوه( ایجاد کنید )تمام مواد را به این صورت آماده کنید(. برای تهیه سس شکلات؛ شکلات و آب را داخل کاسهای روی حرارت غیرمستقیم بخار آب جوش )بنماری( قرار داده تا ذوب شود. بعد خامه و وانیل را به آنافزوده و کمی هم بزنید تا به غلظت برسد. سپس کنار بگذارید تا از دمای آن کاسته شود. خمیر )حالت داده شده( را در سس شکلات زده و روی پنجره سیمی قرار دهید. سپس روی 5 آنها را با بادام و گردو تزیین کرده و بگذارید تا سفت شود. این شــکلات داخل ظرف دردار و یخچــال به مدت 2هفته قابل نگهداری است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.