برندگان شماره 113

SarAshpaz - - News -

باارسالعکسقابل چاپ)ازغذایا شیرینی(به همراه دستور تهیه آنبهقیدقرعه برندهشده و جایزهطلایی که شامل چاپ عکس برنده در کنار دستور غذایی به عنوان سرآشپز طلایی میباشد خواهید شد و همین طور اشتراک ششماهه رایگاننشریه سرآشپز بهشما تعلق خواهد گرفت.

کیک تولد با پایه کیک زبرا هاله جباری

رول سینه مرغ فرشید نظری

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.