دستور العمل استفاده از ظروف تفلون

SarAshpaz - - News -

مصرفکنندهعزیزظروفزرسابضمنتشکرازانتخابشماخواهشمنداست جهت استفاده بهینه و بالا بردن طول عمر مفید ظروف و بهره گیری از ضمانت یکسالهفقططبقایندستورالعملاستفادهنمائید: قبل از اولین پخت سطح داخلی ظروف زرساب را با روغن خوراکی کاملا چرب نمائید سطوح داخل و خارج ظروف زرساب را با مایع شوینده و ابر شستشو و سپس خشکنمائید به هیچ وجه ازسیمیا پودرهای ساینده جهتپاک کردنظروف استفادهننمائید همواره برای پخت درظروف زرساب از حرارت ملایم و متوسط استفاده نمائید در صورت نیاز به حرارت زیاد شعله را در سه مرحله زیاد نمائید از وسایل فلزی برای بهم زدن غذا داخل ظروف زرساب استفاده ننمائید از بریدن غذا درداخل ظروف زرساب با چاقو یا اجسام تیز خودداری نمائید از قراردادن ظروف خالی زرساب روی شعله اجتناب نمائید پیچ دسته های ظروف زرساب را هر چند یکبار با آچارمناسب محکم نمائید ظروف زرسابقابلشستشودرماشینظرفشوئینیزمیباشد ظروف داغ را یکباره وارد آب سرد ننمائید

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.