تخممرغابری

SarAshpaz - - News - سرآشپز

مواد مورد نیاز

تخممرغ پنیر پارمزان نمک فلفلسیاه 8 عدد 1 قاشق سوپخوری یکدوم قاشق چایخوری 1 پنسه

روش پخت

سفیده تخممرغ را از زرده آنجدا کنید )مراقب 1 باشید زرده تخممرغ سالم جدا شود(. سفیده تخممرغ را با دور متوسط همزن برقی 2 بزنید تا نرم و پفکی شود. نمک، فلفل و پنیر پارمزان را به سفیده افزوده 3 و به وسیله لیسک به آرامی مخلوط کنید تا پف آن نخوابد. رویسینی فر رابامقداری­روغن چرب کردهو 4 کاغذ روغنیبیندا­زید. بعداز مخلوط سفیده تخممرغ به اندازه سر یک فنجان داخل سینی قرار داده و به وسیله قاشقی داخل آن یک گودی کوچک ایجاد کرده و به آرامی زرده تخممرغ را داخل آن قرار دهید )بقیه مخلوط تخممرغ را با فاصله در سینی قرار داده و همین کار راتکرار کنیدتا موادتمامشو­د(. سینی را در طبقه وسط فر از قبل با دمای 180 5 درجه سانتیگراد گرمشده، حدود 10 دقیقه قرار دهید تا روی تخممرغ طلاییرنگ شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.