سالاد سیب و بروکلی

SarAshpaz - - News - کلم بروکلی )گلگل شده( سیب قرمز )خردشده( گردو هویج )خلالیخردشد­ه( کشمش طلایی زرشک پیاز قرمز )خردشده( سارا خسرویان

مواد مورد نیاز

۴ پیمانه ۲ پیمانه 1 پیمانه 1 پیمانه یکدوم پیمانه یکدوم پیمانه یکچهارم پیمانه

مواد مورد نیاز سس

ماست یونانی سس مایونز سرکه سیب عسل نمک سهچهارم پیمانه یکسوم پیمانه 1 قاشق سوپخوری 3 قاشق سوپخوری به میزان لازم

روش تهیه

کلم بروکلی، سیب، گردو، هویج، کشمش، 1 زرشک و پیاز قرمز )یا پیاز سفید( را درون ظرف بزرگی ریخته و با هم مخلوط کنید. برای تهیه سس؛ ماست یونانی، سس مایونز، 2 سرکهسیب،عسل ونمک رادرون کاسهایریخت­ه و با هم مخلوط کنید تا یکدست شود. سپس به مدت۲0 دقیقه داخل یخچال قرار دهید. سس آمادهشده را از یخچال خارج کرده و به 3 مواد افزوده و هم بزنید تا به سس آغشته شود )یا در صورتتمایلد­ر کنارسالادس­رو کنید(.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.