مکررآشپزغ بهسب س در عصر کنونی بهعلت افزایش جمعیت برای عرضه بیشتر مواد خوراکی از روشهای صنعتی استفاده میشود. در مورد پرورش طیور به خصوص مرغ و تخممرغ نیز این روش به کار میرود؛ به این معنا که برای تولید بیشتر مرغ و تخممرغازمو­اردصنعتیاس­تفادهمیشود.بنابراینبر­ای

)اگر به سلامت خانواده میاندیشید این کار را انجام دهید(

SarAshpaz - - News -

آبپز

مرغ را همراه با پیاز، هویج و مقداری آب و زردچوبه روی حرارت ملایم بپزید. سپس هویج و پیاز را دور بریزید. در آخر به آن مقداری زعفران )دمکرده( و 1 عدد گوجهفرنگی )رندهشده( بیفزایید.

کنتاکی

مرغ را با 1 عدد پیاز و مقداری آب بر روی حرارت ملایم قرار دهید تا نیمپز شود. سپس قطعات مرغ را در یک صافی خالی کنید تا آباضافی آن گرفته شود. سپس زرده تخممرغ را روی آن مرغ مالیده و آن را داخل پودر سوخاری بغلتانید، بعد آن را درون روغن داغ سرخ کنید )این روش به علت کلسترول بالای آن خیلی توصیه نمیشود(.

سوخاری

مرغ را درون مقداری آبلیمو، زعفران )دمکرده( و پیاز )رندهشده( بگذارید و به مدت 2 ساعت کنار بگذارید تا مزهدار شود. بعد آن را در طبقه وسط فر با دمای 180 درجه سانتیگراد به مدت 1 ساعت )یا تا زمانیکه طلاییرنگ شود( بگذارید تا بپزد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.