لاگ پسته

SarAshpaz - - News -

مواد مورد نیاز

آردسفید)الکشده( ۲پیمانه تخممرغ 1عدد زردهتخممرغ 1عدد پوست لیموترش )رندهشده( 1 عدد پودرپسته 60گرم خمیرمارسیپ­ان 150گرم شکلاتتختها­یسیاه 350گرم خلالپسته بهمیزانلاز­م

روش پخت

خمیر مارسیپان، تخممرغ و زرده تخممرغ را درون کاسهای ریخته و با همزن برقی بزنید )یا درون 1 دستگاه غذاساز بریزید( تا به صورت خمیر یکنواخت و صافی درآید. بعد پوستلیموتر­ش و پودر پسته را به آن بیفزایید. سپس آرد را به آناضافه کرده و به کمک دست مخلوط کنید تا بهصورت خمیر نرم و لطیفی درآید. کف سینی فر را با کاغذ روغنی بپوشانید. سپس از مواد بهاندازه 1 قاشق چایخوری بردارید و بهوسیله 2 دست بهصورت بیضی حالت دهید و در سینی بچینید. سینی فر را در طبقه وسط فر فر از قبل با دمای 180درجه سانتیگراد گرمشده، به مدت 10 دقیقه 3 بگذارید تا بپزد. شکلات را به روش بنماری )روی حرارت غیرمستقیم بخار آب جوش( ذوب کنید. سپس شیرینی را 4 به شکلات آغشته کرده و با خلال پسته تزیین کنید. سرآشپز

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.