صفیحه

SarAshpaz - - News - سرآشپز

مواد مورد نیاز

گوشتچرخکرد­ه 500گرم پیاز)نگینیخردشد­ه( 1عدد گوجهفرنگی )نگینی خردشده( 1 عدد فلفل چیلی کوچک )خردشده( 1 عدد جعفری)خردشده( یکسومپیمان­ه خلالبادام ۲قاشقسوپخو­ری ربانار 1قاشقسوپخو­ری پودردارچین یکدومقاشقچ­ایخوری پودرتخمگشن­یز یکسومقاشقچ­ایخوری پودرزیره یکسومقاشقچ­ایخوری نمکوفلفلسی­اه بهمیزانلاز­م نانپیتا ۴عدد روغنزیتون ۲قاشقسوپخو­ری

روش پخت

پیاز را درون تابهای ریخته و همراه با 1 قاشق سوپخوری روغن زیتون تفت دهید تا 1 سبک شود. گوشت را به مواد افزوده و تفت دهید تا رنگ گوشت تغییر کند. 2 فلفل چیلی و جعفری را بههمراه خلال بادام، گوجهفرنگی، رب انار، پودر دارچین، 3 پودر تخم گشنیز، پودر زیره، نمک و فلفل سیاه را به گوشت افزوده و با حرارت ملایم کمی تفت دهید. مقداری روغن زیتون روی نان پیتا )یا نان تافتون به صورت گرد برش خرده( 4 بمالید واز مخلوط گوشت وادویه روی آن بگذارید. سپس آن را در طبقه وسط فراز قبل با دمای 180 درجه سانتیگراد گرمشده، به مدت 8 دقیقه بپزید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.