تاثیر سبزیجات بر کاهش وزن

SarAshpaz - - News -

ســبزیجات کالری پایین، حجیم و سیرکننده دارند که و مصرف زیاد آنها در مقایسه با ســایر مواد غذایی کمتر موجب افزایش وزن میشود. امروزه حدود یکسوم از مردم جهان با افزایش وزن و مشکلات آن روبهرو هستند، بنابراین مصرف مداوم و روزانه سبزیجات برای پیشگیری از افزایش وزن ضروری و مفید است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.