آش کلم )باکویی(

SarAshpaz - - News - معصومه بردی

مواد مورد نیاز

برنج نیمدانه )خیسشده( بلغور جو )خیسشده( نخود )خیسشده( لوبیا سفید )خیسشده( کلم برگ )خردشده( هویج )نگینی خردشده( پیاز بزرگ )نگینی خردشده( رشته آش سبزی آش

ترخون )خردشده( فلفل سیاه و نمک کشک سیرداغ، پیازداغ و نعناداغ روغن مایع یکدوم پیمانه 1 پیمانه 1 پیمانه 1 پیمانه 1 عدد ۴ عدد 1 عدد 150 گرم 1 کیلوگرم 150 گرم به میزان لازم به میزان لازم به میزان لازم به میزان لازم

روش پخت

پیاز را درون تابهای ریخته و همراه با مقداری 1 روغن مایع تفت دهید تا طلاییرنگ شود. سپس نخود، لوبیا سفید )از قبل خیس و در طول این مدت چند مرتبه آب آن عوض شده( و فلفلسیاه را به آن افزوده و کمی تفت دهید. بعد مقداری آب به مواد بیفزایید و روی حرارت بگذارید تا نخود و لوبیا نیمپز شود. هویج را به مواد افزوده و پس از 5 دقیقه برنج، 2 بلغور، سبزی آش )اسفناج، گشنیز، جعفری، تره(، ترخون و کلم را به آن بیفزایید و بگذارید تا نخود و لوبیا کاملا پخته و برنج و بلغور لعاب بیندازد. رشته آش را به مواد بیفزایید و بگذارید تا جا 3 بیفتد.سپسنمک آن رااندازه کنید. آش را درون ظرفی بریزید و با سیرداغ، پیازداغ 4 و نعناداغتزیین کرده و با کشک سرو کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.