‪)Moutarde de Dijon‬

SarAshpaz - - News -

خردل دیژون)به فرانسوی یک نوع چاشنی فرانسوی است که نام آن از شهر دیژون فرانسه گرفته شده که در اوایل قرون وسطی مرکز تولید خردل بوده است. این چاشنی نخستین بار در زمان فیلیپ ششم در سال 1336 میلادی تهیه و مورد استفاده قرار گرفت. در سال 1856 زمانی که ژان نیژون در تهیه این چاشنی به جای آبغوره از سرکه استفاده کرد، بسیار مورد استقبال قرار گرفت و مشهور شد. در تهیه خردل دیژوناز دانه خردل، سرکه، نمک و آب استفاده میشود. ازاین نوع چاشنی برای تهیه سسهای دیگر وانواع خوراکهای گوشتی استفاده میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.