برنج پولائو

SarAshpaz - - News - مریم احمدی شرف

مواد مورد نیاز

برنجهندی)خیسشده( ۲00گرم هلسبز 3عدد میخک ۲عدد دانهفلفلسیاه 3عدد آب ۴00میلیلیتر نمک یکدومقاشقچایخوری زعفراندمکرده بهمیزانلازم روغنحیوانی ۲قاشقسوپخوری

روش پخت

هل، میخک و دانه فلفلسیاه را درون قابلمهای ریخته و به مدت 1 دقیقه با روغن تفت 1 دهید تا بوی ادویهها به مشام برسد. برنج )از 1 ساعت قبل خیسشده( را درون صافی بریزید تا آب اضافی آن خارج شود. 2 سپس آن را به ادویهها بیفزایید و به مدت ۲ دقیقه تفت دهید. آب، نمک و زعفران را به مواد اضافه کرده و در قابلمه را بسته با حرارت کم بگذارید تا 3 آب آن کاملاً تبخیر شود و برنج دم بکشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.